مُباهله 2

0
436

🌕 مُباهله۲ 🌕

💜بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید درِ گنجِ حکیم 💜

🌸 محمد وعلی و فاطمه، حسین و حسن
که پنج در عددند و یکی چو حی قدیر

🌸 پی مباهله کردند روی در صحرا
یکی چو مهر فروزان، چهار ماه منیر

💕 سازگار

🔷مباهله: (مُ هَ لِ) [ ع . ] (مص م .) بر یکدیگر لعنت کردن .(فرهنگ معین)
«مباهله» یعنی یکدیگر را لعن و نفرین کردن، درخواست نفرین الهی از سوی دو نفر یا دو دسته برای طرف مقابل خویش که هر یک خود را بر حق می‌دانند.( ۱)
«بَهَلَهُ اللهُ» یعنی خدا او را لعنت نماید و از رحمت خویش دور کند.(۲)

♦ریشه شناسی نفرین♦

ريشه واژه نفرين، «نه + آفرين» است و وقتی گفته می شود «نفرين بر تو» يعنى «نه آفرين بر تو باد». اين واژه دقيقا در مقابل واژه «آفرين» که به معنای دعای خير است، به کار می رود و هرگاه کسی، اقدام و رفتار دیگری را درست نمی بيند، برای ابراز احساس بد خود نسبت به آن رفتار از اين واژه استفاده می کند.(۳)
📚 بن مایه ها ( منابع) :
1. الجوهری، الصحاح، ۱۴۰۷، ذیل ماده بهل.
2. الزمخشری، محمود، ۱۴۱۵، ق، ج۱، ص۳۶۸.
3. فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی،
دکتر محمدحسن دوست.

✍ حسین محمدی مبارز/ایلیا

ارسال دیدگاه

متن دیدگاه وارد کنید
نام را وارد کنید

بیست + 13 =